เมนูโปรโมชั่น

ชุดเชียร์บอล 1 (เนื้อ)

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 259 บาท

สั่งซื้อ

ชุดเชียร์บอล 1 (หมู)

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 259 บาท

สั่งซื้อ

ชุดเชียร์บอล 2 (เนื้อ)

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 369 บาท

สั่งซื้อ

ชุดเชียร์บอล 2 (หมู)

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 369 บาท

สั่งซื้อ

ชุดเชียร์บอล 3 (เนื้อ)

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 599 บาท

สั่งซื้อ

ชุดเชียร์บอล 3 (หมู)

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 599 บาท

สั่งซื้อ

ชิกเก้นฟรายส์ 7 ชิ้น

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 69 บาท

สั่งซื้อ

ชิกเก้นฟรายส์ 10 ชิ้น

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 89 บาท

สั่งซื้อ

บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® เนื้อ

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 219 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® เนื้อ

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 275 บาท

สั่งซื้อ

บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® จูเนียร์ เนื้อ

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 139 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® จูเนียร์ เนื้อ

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 205 บาท

สั่งซื้อ

บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® หมู

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 219 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® หมู

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 275 บาท

สั่งซื้อ

บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® จูเนียร์ หมู

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 139 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม บาร์บีคิว เบคอน ออเนี่ยน วอปเปอร์® จูเนียร์ หมู

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 205 บาท

สั่งซื้อ

เบอร์เกอร์ปลาทอดน้ำปลา

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 59 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม เบอร์เกอร์ปลาทอดน้ำปลา

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 134 บาท

สั่งซื้อ

นินจา เบอร์เกอร์ หมู

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 69 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม นินจา เบอร์เกอร์ หมู

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 144 บาท

สั่งซื้อ

เบอร์เกอร์ปลา

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 59 บาท

สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม เบอร์เกอร์ปลา

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 134 บาท

สั่งซื้อ

ไก่คั่วเกลือ

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 69 บาท

สั่งซื้อ

ไก่ย่าง

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 69 บาท

สั่งซื้อ

แบล็ค ทรัฟเฟิล ดับเบิ้ล มัชรูม สวิส

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 249 บาท

  • เนื้อวัว
  • เนื้อหมู
สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม แบล็ค ทรัฟเฟิล ดับเบิ้ล มัชรูม สวิส

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 299 บาท

  • เนื้อวัว
  • เนื้อหมู
สั่งซื้อ

แบล็ค ทรัฟเฟิล มัชรูม สวิส

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 189 บาท

  • เนื้อวัว
  • เนื้อหมู
สั่งซื้อ

ชุดสุดคุ้ม แบล็ค ทรัฟเฟิล มัชรูม สวิส

เมนูโปรโมชั่น

เมนูโปรโมชั่นarrow

ราคา 235 บาท

  • เนื้อวัว
  • เนื้อหมู
สั่งซื้อ